AES Mông Dương hỗ trợ phát triển chăn nuôi bền vững tại tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2023. AES Mông Dương đã tổ chức lễ sơ kết Dự án “Hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn sinh sản an toàn sinh học” tại TP Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh. Tại buổi lễ cũng diễn ra lễ trao hợp đồng thực hiện dự án năm thứ ba giữa AES Mông Dương và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh.