AES Việt Nam hỗ trợ cung cấp nước sạch cho 2500 người dân địa phương và học sinh tại tỉnh Bình Thuận

Hôm nay, AES Việt Nam đã trao hỗ trợ bằng hiện vật trong khuôn khổ dự án nhằm thúc đẩy cung cấp nước sạch tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Lễ bàn giao được tổ chức tại hội trường thôn 2, xã Sơn Mỹ, với sự tham dự của UBND xã Sơn Mỹ, hiệu trưởng các trường học, trưởng thôn và đại diện của AES Việt Nam.

AES Mông Dương công bố Báo cáo Phát triển Bền vững lần thứ ba, nêu bật những đóng góp của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 đối với phát triển bền vững tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021. Với chủ đề “Cùng hợp tác vì một Tương lai Bền vững”, Báo cáo Phát triển bền vững giai đoạn 2018-2019 đã chia sẻ những tác động kinh doanh tích cực của AES Mông Dương thông qua việc đem lại những giá trị bền vững cho các bên liên quan. Báo cáo đồng thời cũng nêu bật những đóng góp đáng kể của công ty vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương thông qua việc duy trì các mối quan hệ đối tác hiệu quả.