Chúng tôi luôn nỗ lực để cải thiện cuộc sống và tạo sự khác biệt lâu dài trong cộng đồng nơi chúng tôi có hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng tôi cam kết một loạt các sáng kiến xã hội, kinh tế và môi trường mà sẽcải thiện cuộc sống của khách hàng và cộng đồng; bảo vệ môi trường nơi chúng tôi hoạt động; trao quyền cho nhân viên và các cơ sở kinh doanh; và cải thiện lợi nhuận lâu dài cho các nhà đầu tư của chúng tôi.

Mc tiêu

Cải thiện cuộc sống bẳng cách thúc đẩy một tương lai năng lượng an toàn hơn và xanh hơn.

Tm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành công ty năng lượng bền vững hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp năng lượng đáng tin cậy, giá cả hợp lý. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách tận dụng các nền tảng điện năng đột phá của mình và kiến thức của nhân viên của chúng tôi để cung cấp các giải pháp năng lượng và hạ tầng khách hàng thực sự cần. Nhân viên của chúng tôi chia sẻ một đam mê để giúp đáp ứng nhu cầu điện năng hiện tại và ngày càng cao của thế giới, trong khi cung cấp cho cộng đồng và các nước cơ hội cho sự tăng trưởng kinh tế dựa trên sự sãn có của nguồn điện đáng tin cậy, giá cả hợp lý…

Các Nguyên tc ca chúng tôi

Các Nguyên tắc của chúng tôi là trọng tâm của các hoạt động của chúng tôi và chúng tôi tin rằng những Nguyên tắc này khiến chúng tôi khác biệt với những đơn vị khác trong ngành của mình. Hàng ngày, nhân viên của chúng tôi và các cơ sở kinh doanh trên toàn thế giới được định hướng bởi các Nguyên tắc trọng tâm sau:

An Toàn là Trên Hết

An toàn là cốt lõi trong mọi công việc chúng ta làm.
Chúng ta luôn xác định các rủi ro tiềm ẩn đối với các nhân viên, nhà thầu, khách hàng, cộng đồng và các đối tác và đo lường sự thành công bằng việc chúng ta đã cùng nhau thực hiện công việc an toàn như thế nào khi đóng góp vào một tương lai năng lượng xanh hơn.

Tiêu Chun Cao Nht

Chúng ta hành động với sự liêm chính cao nhất đối với các nhân viên, khách hàng, đối tác và cộng đồng, và duy trì các giải pháp mà chúng ta cung cấp thỏa mãn các tiêu chuẩn xuất sắc toàn cầu.

Luôn cùng Nhau

Chúng ta làm việc như một đội tại các cơ sở kinh doanh của chúng ta và với các khách hàng, đối tác và cộng đồng. Chúng ta đáp ứng các nhu cầu thay đổi không ngừng của khách hàng với sự linh hoạt và cảm nhận niềm vui khi giải quyết những thách thức có ý nghĩa như một đội.

 

Ti vAES Code Of Conducts (Vietnamese)