Chúng tôi luôn nỗ lực để cải thiện cuộc sống và tạo sự khác biệt lâu dài trong cộng đồng nơi chúng tôi có hoạt động sản xuất kinh doanh. Chúng tôi cam kết một loạt các sáng kiến xã hội, kinh tế và môi trường mà sẽcải thiện cuộc sống của khách hàng và cộng đồng; bảo vệ môi trường nơi chúng tôi hoạt động; trao quyền cho nhân viên và các cơ sở kinh doanh; và cải thiện lợi nhuận lâu dài cho các nhà đầu tư của chúng tôi.

Mục tiêu

Cải thiện cuộc sống bẳng cách thúc đẩy một tương lai năng lượng an toàn hơn và xanh hơn.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành công ty năng lượng bền vững hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp năng lượng đáng tin cậy, giá cả hợp lý. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách tận dụng các nền tảng điện năng đột phá của mình và kiến thức của nhân viên của chúng tôi để cung cấp các giải pháp năng lượng và hạ tầng khách hàng thực sự cần. Nhân viên của chúng tôi chia sẻ một đam mê để giúp đáp ứng nhu cầu điện năng hiện tại và ngày càng cao của thế giới, trong khi cung cấp cho cộng đồng và các nước cơ hội cho sự tăng trưởng kinh tế dựa trên sự sãn có của nguồn điện đáng tin cậy, giá cả hợp lý…

Các Nguyên tắc của chúng tôi

Các Nguyên tắc của chúng tôi là trọng tâm của các hoạt động của chúng tôi và chúng tôi tin rằng những Nguyên tắc này khiến chúng tôi khác biệt với những đơn vị khác trong ngành của mình. Hàng ngày, nhân viên của chúng tôi và các cơ sở kinh doanh trên toàn thế giới được định hướng bởi các Nguyên tắc trọng tâm sau:

AN TOÀN

Chúng tôi luôn đặt an toàn trên hết đối với nhân viên của chúng tôi, các nhà thầu và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động kinh doanh.

An toàn được đặt trên mọi thứ tại AES. Chúng tôi sản xuất một trong những năng lượng mạnh nhất trên thế giới: Điện. Nhân viên của chúng tôi đặt cuộc sống của họ trên đường dây điện khi họ đến làm việc mỗi ngày và đảm bảo vận hành an toàn tại nhà máy của chúng tôi trên toàn thế giới vì thế việc mỗi người có thể về nhà an toàn là nền tảng của các hoạt động và quyết định hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi luôn đặt an toàn trên hết, và chúng tôi đánh giá thành công của mình bằng cách đạt được những mục tiêu của chúng tôi một cách an toàn như thế nào.

LIÊM CHÍNH

Chúng tôi trung thực và đáng tin cậy. Liêm chính là vấn đề cốt lõi trong tất cả những hoạt động của chúng tôi – cách chúng tôi xử sự và giao tiếp với nhau và với tất cả các bên liên quan.

Khi chúng tôi hành động một cách liêm chính, chúng tôi dành được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác kinh doanh, các cổ đông và người dân sống tại cộng đồng địa phương nơi chúng tôi hoạt động kinh doanh. Chúng tôi tôn trọng các cam kết bằng cách làm những gì chúng tôi nói và không hứa nếu chúng tôi không thể giữ lời. Duy trì danh tiếng của chúng tôi đòi hỏi một cam kết liên tục từ tất cả chúng tôi để hành động ở chuẩn mực cao nhất của Liêm Chính trong tất cả các quyết định kinh doanh của chúng tôi.

LINH HOẠT

Chúng tôi phát triển với tầm nhìn, tốc độ và sự linh hoạt để thích ứng với thế giới năng động và thay đổi không ngừng.

Thế giới của chúng tôi và ngành công nghiệp của chúng tôi đang thay đổi với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Chúng tôi phải nhanh nhẹn, hiệu quả và tiếp tục cải tiến hoạt động kinh doanh của mình để thành công. Linh Hoạt nghĩa là chúng tôi tạo ra giá trị bằng cách phát triển nhanh chóng, dự đoán các cơ hội, tránh rủi ro và thay đổi định hướng khi cần thiết để phát triển theo những cách mới và phục vụ tốt nhất khách hàng của chúng tôi.

NIỀM VUI

Chúng tôi làm việc vì công việc có thể mang lại niềm vui, sự thỏa mãn và hứng khởi.

Chúng tôi thích thú với công việc của mình và tận hưởng niềm vui khi được là một phần của đội ngũ đang đang đổi mới, tạo ra sự khác biệt và chiến thắng. Có niềm vui trong công việc nghĩa là biết rằng những gì chúng tôi làm mỗi ngày có tác động tích cực và có được cảm hứng từ những gì chúng tôi làm. Chúng tôi tin rằng một nơi làm việc đề cao sự tôn trọng lẫn nhau, làm việc theo nhóm và đa dạng về nền tảng và góc nhìn là một nơi làm việc vui vẻ.

XUẤT SẮC

Chúng tôi phấn đấu để trở thành người giỏi nhất trong tất cả những lĩnh vực mà chúng tôi hoạt động và làm điều đó ở cấp độ quốc tế.

Xuất sắc vừa là mục tiêu vừa là cách để đạt được mục tiêu đó. Nỗ lực vì sự xuất sắc nghĩa là không ngừng làm việc để cải thiện bản thân và các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

 

Tải về: AES Code Of Conducts (Vietnamese)