Văn phòng tại Quảng Ninh

Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: + 84 203 626 1089, Fax: + 84 203 396 2600
Emai: aesmd.communication@aes.com
recruitment.aes-vcm@aes.com (Tuyển dụng)
Website: www.aesmongduong.vn

Văn phòng tại Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 302, tầng 3, Cao ốc Á Châu, số 6 phố Nhà Thờ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: Tel: + 84 24 3933 3580 Fax: + 84 24 3933 3579
Emai: aesmd.communication@aes.com
recruitment.aes-vcm@aes.com (Tuyển dụng)
Website: www.aesmongduong.vn