Niềm Tin Với Cộng Đồng

Các dự án cơ sở hạ tầng, như Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2, luôn mang lại nhiều cơ hội cho người dân địa phương bằng cách tạo công ăn việc làm, tăng nhu cầu đối với các dịch vụ và sản phẩm giúp nền kinh tế địa phương phát triển, nâng cao đời sống người dân thông qua việc cung cấp nguồn năng lượng an toàn và ổn định. Dù hoạt động ở bất kể nơi nào, chúng tôi cũng mong muốn tạo lập được mối quan hệ tốt và có ý nghĩa với cộng đồng địa phương. Chúng tôi ý thức được rằng việc đóng góp cho xã hội không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn năng lượng ổn định mà còn là đầu tư vào con người và cơ sở hạ tầng của cộng đồng địa phương.

Các nguyên tắc xã hội

Một trong những tiêu chí hoạt động của AES Mông Dương là tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội gắn liền với sự phát triển của Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2. Nhằm đảm bảo việc ưu tiên phân bổ các lợi ích đồng thời giải quyết triệt để các tác động tiêu cực đối với công đồng địa phương, chúng tôi tiếp xúc, tham vấn, và chia sẻ thông tin về dự án với địa phương theo cách thức phù hợp về chuyên môn và văn hóa đảm bảo sự tham gia đầy đủ của cộng đồng, thông tin được cung cấp  đủ và kịp thời tới mọi người dân và người dân có cơ hội để đưa ra ý kiến, nêu những quan ngại và các vấn đề họ quan tâm.

Với mục tiêu xây dựng lòng tin của cộng đồng địa phương và đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội (nâng cao chất lượng cuộc sống: y tế, việc làm và giáo dục thông qua việc củng cố năng lực địa phương  một cách bền vững) trong đó địa bàn chiến lược là vùng lân cận của dự án, các chương trình phát triển cộng đồng đang được xây dựng và triển khai nhằm đảm bảo những đóng góp hiệu quả của Công ty sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng địa phương vững mạnh hơn cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Tại AES Mông Dương, chúng tôi nỗ lực xây dựng các chương trình hỗ trợ cộng đồng hướng tới:

  • Duy trì các hoạt động trao đổi  với chính quyền và người dân địa phương để thấu hiểu các nhu cầu và quan ngại của địa phương từ đó  đưa ra phương án giải quyết kịp thời;
  • Xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược để phát triển và huy động được  tiềm năng của địa phương;
  • Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương khi có thể;
  • Nâng cao hoặc ít nhất khôi phục sinh kế và chất lượng cuộc sống cho những hộ dân bị ảnh hưởng (của Dự án Bãi thải xỉ 2);
  • Bảo vệ cộng đồng địa phương và các nhóm dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt đối với hệ sinh thái;
  • Xây dựng kế hoạch phát triển bền vững.

Đến thời điểm hiện tại, những chính sách này đã được phản ánh trong Kế hoạch Liên Kết Các Bên Liên Quan;  Chương Trình Phát Triển Cộng Đồng; và Chương Trình Phục Hồi Sinh Kế đang được Công ty triển khai thực hiện.