AES Việt Nam hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực địa phương thông qua chương trình học bổng năng lượng cho sinh viên Bình Thuận

Bình Thuận, Ngày 2 tháng 6 năm 2023, đại diện AES Việt Nam đã trao học bổng Năng lượng tương lai AES cho 05 sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng tại trường Đại học Phan Thiết. Hoạt động nằm trong chương trình học bổng thường niên do AES Việt Nam triển khai từ năm 2017 nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại Việt Nam ngày càng tăng.

AES nhận Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án Nhà máy điện khí 2,2GW Sơn Mỹ 2 tại Việt Nam

Bình Định, ngày 05 tháng 02 năm 2022 – AES đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tua bin khí chu trình hỗn hợp Sơn Mỹ 2 (CCGT) tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.