AES Mông Dương tiếp tục cam kết về an toàn và sức khỏe với Giải Vàng RoSPA năm thứ 8 liên tiếp

AES Mông Dương đã được trao tặng Giải vàng danh giá của Hiệp hội Phòng chống Tai nạn Hoàng gia (RoSPA) năm thứ tám liên tiếp, để công nhận những hoạt động và thành tích của AES Mông Dương trong việc duy trì hệ thống An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo các tiêu chuẩn…